måndag 15 september 2008

Svepa - att böja trä

Jag tänkte berätta hur jag gör när jag sveper och lite om hur jag upplever att de material jag använt har fungerat.
Jag sågade och hyvlade till ask- och rönnfanér i veckan. Rönnen var jättefin men i asken fanns det tyvärr kvistar i kärnveden som påverkade materialet hela vägen ut i splinten/ytveden. Så en del av askfanéret är nog inte optimalt att svepa med, inte i små mallar i alla fall då det troligen kommer att spricka.
Först måste man ha någonting att böja materialet runt. Här fungerar det med i princip vilket runt föremål som helst (burk, brandsläckare, på frihand...) men om man vill ha en speciell form behöver man tillverka en mall. Jag har tillverkat ett flertal mallar i MDF-skivmaterial. Jag har då limmat ihop sex skivor på varandra och när dessa torkat ritat ut formen och sågat ut i bandsågen. I mitten på mallen har jag med ett bottenborr borrat ur och tagit bort material för att kunna få möjlighet att fästa tvingar. På ena sidan av mallen har jag sedan gjort ett uttag där jag fästat en mässingsplåt (eller något annat material som inte rostar) där jag sedan fäster materialet som ska svepas när jag börjar.
Fanéret ska vara minst 10cm längre än omkretsen på mallen så att man får en överlappning som sedan sys ihop. När jag fäst materialet under mässingsplåten ställer jag mallen på högkant och rullar den över fanéret ett drygt varv så att det blir en överlappning och avslutar med att fästa fanéret vid mallen med en tving. Därefter låter jag det torka i minst två dygn innan jag tar bort det från mallen.
Materialen
Här kommer mina subjektiva upplevelser av materialen jag svept i veckan.
Jag har tidigare byggt två pilbågar av ask och har lärt mig att asken är oerhört seg och tål att böja trots att materialet är relativt hårt. Jag la askefanéren i kranvarmt vatten i ca. 45 minuter och kunde därefter böja det kring de stora mallarna utan några som helst problem. I tidigare försök med ask har jag bara blött materialet direkt under kranen med bra resultat. Jag har använt mig av fanér som är ca. 3,3-3,5mm men har tidigare provat med 4mm med gott resultat. Det blir vackert och robust resultat när man använder tjocka fanér.
Rönn har jag hört ska vara bra att svepa och det visade sig vara extremt böjbart men saknade askens hårdhet. Runt de stora mallarna hade jag nog kunnat svepa rönnen utan att först blötlägga det. Jag funderar på om det beror på det specifika materialet eller om det generellt gäller för rönn som träslag. Även här var fanéren ca. 3,3-3,5mm tjocka. Roligt material att svepa med diskret men vackert mönster i veden. Av rönnen skall jag tillverka en ryggsäck på temat "Bärbar förvaring i svepteknik" i kursen Experimentellt arbete som jag läser just nu.

Inga kommentarer: